Timing bepaalt het succes van de circulaire economie

Beleidsmakers die overwegen in te grijpen in bepaalde verpakkingsmarkten omwille van specifieke milieuoverwegingen, leggen best hun oor te luisteren bij lokale producenten om optimale tijdslijnen voor de transitie op te zetten. Een te korte tijdslijn zou bedrijven onmiddellijk failliet kunnen laten gaan, terwijl de juiste transitie hen in staat kan stellen te investeren en een pionier te worden in die duurzame toekomst waar we allemaal naar streven.

De productie van industriële verpakkingen is kapitaalintensief. Fabrieken vereisen investeringen die kunnen oplopen tot miljoenen euro's. Deze kosten worden door de verpakkingsbedrijven doorgaans verrekend op 10 tot 15 jaar. Het duurt vaak enkele jaren voordat ze het zich opnieuw kunnen veroorloven om in nieuwe machines te investeren.

Sommige bedrijven zijn op vandaag misschien al beter uitgerust dan andere, maar over het algemeen zullen veel meer investeringen nodig zijn om de productietechnieken aan te passen aan de doelstellingen van de Europese circulaire economie. Zo zal het machinepark moeten aangepast of vervangen worden om de productie van andere soorten verpakking mogelijk te maken. Dat kan het gebruik zijn van eenvoudiger materiaalcombinaties om verpakkingen makkelijker recyclebaar te maken, maar dat kan bijvoorbeeld ook de volledige omschakeling naar een ander materiaal betekenen.

Bedrijven volgen de vraag van de markt en kostenefficiëntie is daarbij één van de belangrijkste vereisten. Kostenefficiëntie vertaalt zich meestal ook in efficiënt gebruik van grondstoffen. Sommige bedrijven zullen door de aard van wat ze doen en hoe ze het nu al doen, automatisch kunnen profiteren van de wettelijke vereisten van de nakende Europese circulaire economie, maar andere high-performers zullen zich moeten aanpassen. Met de juiste aanpak en timing kan iedereen hiervan profiteren: de consument, de economie en het milieu.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog