Recycling is meer dan nodig: onze levensstijl hangt ervan af

De eerste oplossingen voor serviceverpakkingen voor voedsel en drank deden ongeveer een eeuw geleden hun intrede in de maatschappij met de introductie van papieren bekers voor eenmalig gebruik, een veiliger alternatief dan de herbruikbare bekers die toen in scholen en openbare plaatsen gebruikt werden. Tal van andere oplossingen volgden om de consument tegemoet te komen in zijn behoefte op het gebied van gezondheid, veiligheid en gemak.

Nu is er echter een nieuw paradigma ontstaan: we moeten beter gebruik maken van de beperkte bronnen die we hebben als we ze op een dergelijke schaal willen blijven delen. Als fabrikanten van meeneemverpakkingen beseffen wij dat we een belangrijke rol moeten spelen om te verzekeren dat de middelen die wij vormen en verkopen, naderhand gerecycled kunnen worden. Onze producten zijn gemaakt van verschillende soorten papier en plastic en ze zijn voor het grootste gedeelte recyclebaar. In de praktijk is er tot dusver echter weinig aan gedaan om ze te recyclen.

Nadat wij in november 2016 de kans hadden aangegrepen om de recycling van onze producten te verbeteren, besloten wij een initiatief voor een eigen circulaire economie te lanceren. De bedoeling is de juiste belanghebbenden te verenigen om de recycling van onze producten op te drijven, te werken aan een ruimer bewustzijn van de recyclingmogelijkheden en een overzicht te geven van de vele projecten waarbij wij met partners samenwerken aan het gebruik van gerecyclede materialen of om te verzekeren dat onze producten gerecycled worden.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING
Onze circulaire economie #Blog