Nuttige ideeën rond hergebruik in de Europese richtlijn rond verpakkingen

In de praktijk is tegenwoordig bijna alle verpakking 'wegwerpverpakking' die maar één keer wordt gebruikt. Maar, er is perspectief om slimmer om te gaan met het hergebruiken van verpakkingen, en doordachter om te gaan met wegwerpverpakkingen in bepaalde omstandigheden. Wanneer men beslissingen neemt over verpakkingen is het cruciaal om in elke situatie het totaalplaatje na te gaan, zoals aan welke technische voorwaarden de verpakking moet voldoen, waarvoor die zal gebruikt worden, wat de consument verwacht en hoe zal hij de verpakking gebruiken, en natuurlijk welke impact de verpakking zal hebben op het milieu. Het doel moet altijd zijn om alle verpakkingen te hergebruiken om zo te komen tot een circulaire economie, ofwel door rechtstreeks hergebruik, ofwel -in de meeste gevallen - door de verpakkingen te recycleren.

De recent aangepaste EU-richtlijn rond Verpakkingen & Verpakkingsafval zal die inspanningen een duwtje in de rug geven en het hergebruik en recycleren van verpakkingen aanmoedigen. De richtlijn bepaalt dat 'systemen om verpakkingen te hergebruiken' moeten werken 'op een milieuvriendelijke manier en zonder de voedselveiligheid of de volksgezondheid in gevaar te brengen'. Die aanpak slaat de nagel op de kop. Het maait het gras weg voor de voeten van zij die op al te eenvoudige wijze hergebruik benaderen en geen oog hebben voor een circulaire aanpak, en legt de nadruk op de juiste aanpak in elke situatie en context, met oog voor de voedselveiligheid, de volksgezondheid en - veiligheid.

Voedsel - en drankverpakkingen worden meestal ontworpen om de voedselveiligheid en de volksgezondheid en -veiligheid te garanderen. Er zullen altijd omstandigheden zijn waarin verpakkingen gewoonweg onontbeerlijk zijn. We moeten er voor zorgen dat deze verpakkingen overal in de EU verzameld en gerecycleerd worden, wat perfect mogelijk is aangezien ze 100% recyclebaar zijn. Pack2Go Europa bouwt aan dat circulaire economiemodel, gebaseerd op de realistische noden en levenswijze van de meerderheid van de consumenten van vandaag. Het model is gebaseerd op een betere inzameling en recyclage van verpakkingen die buitenshuis gebruikt worden.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog