Nieuw initiatief voor het ophalen & recyclen van meeneemverpakkingen

In een circulaire economie worden geen bronnen verspild. In plaats daarvan, worden ze waar mogelijk hergebruikt, gerecycled of gerecoverd.

Pack2Go Europe heeft een belangrijk langetermijninspanning geleverd om een circulaire economie te creëren voor service- en gemaksverpakkingen voor voedsel en drank.

Wij noemen dit “reaching 4 recycling, calling 4 collection”. Dit initiatief zal uitmonden in de partnerships en systemen die ervoor zullen zorgen dat onze recyclebare producten, zoals bekers, schaaltjes en andere recipiënten die vaak gebruikt worden voor consumptie onderweg, worden opgehaald zodat ze gerecycled kunnen worden.

Recycling en recuperatie van bronnen beginnen bij een effectieve ophaling. Wij doen een beroep op alle belanghebbenden, ook op de consument, om mee te doen aan gescheiden ophaling.

Wij zullen gebruik maken van ons netwerk, dat heel Europa omvat, om lokaal nieuwe oplossingen te testen. Deze kunnen vervolgens op Europese schaal worden toegepast voor een intensievere gescheiden ophaling en recycling.

Wij staan open voor food service operators die onze verpakkingen gebruiken, recyclers, steden en gemeenten, en iedereen die belangstelling heeft voor het lanceren van recycling pilots en samen met ons wil investeren in de nodige infrastructuur om deze circulaire economie mogelijk te maken.

Voedselhygiëne, de volksgezondheid en de veiligheid van de consument zijn de voornaamste reden dat wij serviceverpakkingen voor voedsel en drank voor eenmalig gebruik produceren. Onze meeste producten zijn recyclebaar. Maar recycling gebeurt momenteel nog onvoldoende.

De voornaamste bezwaren bij het recyclen van onze producten zijn: geen of ontoereikende ophaling buitenshuis systemen en infrastructuur, geringe betrokkenheid en bewustzijn van de consument, besmetting, gebrek aan economische stimulansen, en wellicht het belangrijkste: gebrek aan een gemeenschappelijke visie.

Voedselhygiëne, consumentengemak en de circulaire economie kunnen naast elkaar bestaan. Met dit initiatief werken wij serieus aan de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak voor het bouwen van een circulaire economie voor service- en gemaksverpakkingen voor voedsel en drank voor eenmalig gebruik.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog