Lancering van het Innovatiekader in Spanje voor de gescheiden inzameling van cateringverpakkingen

Op 15 oktober hebben Cicloplast, Marcas de Restauracíon, Pack2Go Europe en Ecoembes een gezamenlijk platform gelanceerd om meer gescheiden inzameling van cateringverpakkingen bij fastfoodrestaurants te promoten. Dit initiatief zal niet alleen worden ingezet om bestaande projecten uit te breiden, maar ook om nieuwe initiatieven in te voeren die daarna op grote schaal kunnen uitgebouwd worden in heel Spanje en doorheen Europa.

De afzonderlijke projecten binnen dit initiatief zijn in het bijzonder bedoeld om:

  • effectieve gescheiden inzamelingssystemen te gebruiken,
  • meer bewustzijn te creëren rond de noodzaak van gescheiden inzameling,
  • horecapersoneel hierin op te leiden,
  • een betere scheiding van afval voor kwaliteitsrecycling te bereiken,
  • afval te verminderen

De innovatiepartners zullen doorheen heel Europa een beweging katalyseren door hun resultaten breed bekend te maken en door hun Europese collega's aan te moedigen de methodes te gebruiken die met succes in Spanje zijn ontwikkeld.

Dit innovatiekader heeft ook als doel de beschikbare wetenschappelijke kennis over verpakkingen die worden gebruikt door fastfoodrestaurants, te vergroten.

Daarnaast zullen de partners zich inspannen om andere sectoren aan te moedigen om hun succesvolle methoden en hulpmiddelen voor meer gescheiden inzameling en recycling over te nemen.

Restaurants die deelnemen aan dit innovatiepartnerschap en gescheiden inzameling promoten, zullen speciale erkenning krijgen voor hun inspanningen.

Handige verpakkingen voor voedsel en drank maken het mogelijk dat er in de EU dagelijks honderden miljoenen maaltijden verdeeld worden in fastfoodrestaurants. Een aanzienlijke toename van het gescheiden inzamelen van deze verpakkingen zal een grote bijdrage leveren aan de EU-doelstellingen inzake grondstoffenefficiëntie en milieubescherming.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog