Inschrijven kan nu: presentatie recyclingprojecten op 9 november

18 maanden is er gewerkt aan het initiatief “Reaching 4 Recycling, Calling 4 Collection”. Het is ambitieus. Het omvat een reeks actielijnen. “The Conference 2017” is bedoeld om deelnemers te briefen over de vooruitgang tot nu toe in de context van het steeds intensievere debat over hoe hergebruik, meer recycling en minder afval in het algemeen en serviceverpakkingen in het bijzonder gepromoot kunnen worden.

De conferentie zal kijken naar de huidige situatie in een aantal belangrijke landen als onderdeel van het lopende programma waarmee Pack2Go Europe in kaart wil brengen in welke mate de consument in de EU toegang heeft tot recycling en hoe de regelgeving is ten aanzien van serviceverpakkingen voor voedsel en drank.

In Brussel zal voor het eerst een revolutionair recyclingproject uit het Verenigd Koninkrijk gepresenteerd worden en ook projecten die in voorbereiding zijn in Spanje en Duitsland zullen worden toegelicht.

Deze projecten tonen dat serviceverpakkingen voor voedsel en drank perfect gerecycled kunnen worden als er op alle fronten goed wordt samengewerkt aan gescheiden ophaling en infrastructuur voor het sorteren.

Deze projecten zijn ook bedoeld om de koers uit te zetten voor de toekomst in heel Europa, waarbij waardevolle materialen die gebruikt worden in de fabricage van onze veilige en hygiënische producten aan het eind van levenscyclus worden ingezameld om ze opnieuw te gebruiken in de kringloopeconomie.

SCHRIJF U NU IN
Programma
Onze circulaire economie #Blog