Hoe de EU haar lidstaten zal aansporen om te investeren in recycleren

Vanaf 2021 zouden de lidstaten kunnen verplicht worden een jaarlijkse heffing te betalen van 80 eurocent per kilogram niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval. Dit voorstel is recent aangekondigd om aan bod te komen tijdens de nakende budgettaire onderhandelingen. Als het voorstel aanvaard wordt, zou dit dé financiële hefboom kunnen zijn om de lidstaten aan te sporen hun inspanningen op het vlak van het recycleren van plastic verpakkingsafval op te drijven.

Gebaseerd op de Eurostat-cijfers van 2015 inzake het recycleren van plastic verpakkingen, zou dit een gemiddelde kost betekenen van 15 euro per jaar per inwoner van de EU. Maar niet alle inwoners van de EU zijn gelijk. Als het volume aan plastic verpakkingsafval per persoon en het deel daarvan dat op heden gerecycleerd wordt meegenomen wordt in de berekening, dan zouden sommige landen wel eens het dubbele kunnen betalen.

Jaarlijkse EU-heffing op plastic verpakkingsafval (voorstel)
EU-lidstaatEUR / inwonerTotaal
1. Ierland€31.1€150 m
2. Luxemburg€27.0€16 m
3. Estland€26.8€35 m
4. Denemarken€19.1€110 m
5. Frankrijk€19.0€1,272 m
Klik hier voor de volledige lijst

In plaats van dit geld aan de EU te geven, zouden de lidstaten deze aanzienlijke sommen beter investeren in betere infrastructuur voor het ophalen en recycleren. Spanje heeft bewezen dat het opdrijven van de selectieve ophaling buitenshuis (bijvoorbeeld op festivals en voetbalwedstrijden), een goede manier is om het totale recyclagecijfer op te krikken.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog