Het is de hoogste tijd om een Europese Recycleersnelweg aan te leggen

Als de Europese Unie haar wens om kampioen grondstoffenefficiëntie te worden wil waarmaken, moet ze een Recycleersnelweg aan leggen. Veel spullen die vandaag weggegooid worden, zeker verpakkingen, eindigen op vuilnisbelten of in verbrandingsovens - ook al zijn ze perfect recycleerbaar. Dat zou dan ook moeten gebeuren. En zo gaan we dat aanpakken.

De EU zou de komende 10 jaar eerst en vooral 25 miljard euro moeten investeren in innovatieve en betere afvalophaling en recycleerinfrastructuur. Die boost moet ervoor zorgen dat de EU haar echte doelstellingen haalt ** en dat landen die achterophinken in staat zijn de beteren van de klas bij te benen. Recycleren zou een Europese waarde moeten zijn en dezelfde standaarden zouden overal moeten toegepast worden.

De EU zou een competitief kader moeten opstellen om de complexiteit aan materialen die ooit zullen moeten gerecycleerd worden, te verminderen. Dit kan bereikt worden door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de EPR-kosten (Extended Producer Responsibility) berekend worden via een multiplicator die rekening houdt met het aantal materialen die de producent gebruikt of de recycleerbaarheid van de producten.

Al deze inspanningen samen zouden recycleren een enorme boost moeten geven en gerecycleerde materialen doorheen gans Europa toegankelijker moeten maken. Daarbij wint de economie, en het milieu.

Om ook op lange termijn de Europese recyclage-ambities waar te maken, zouden toekomstige uitbetalingen van Europese ontwikkelingsfondsen, gebonden moeten zijn aan het behalen van reële recyclagedoelstellingen. Ophaaldoelstellingen zouden daar ook deel moeten van uitmaken.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE

* Gemiddeld komt elk van de 500 miljoen inwoners van de EU aan 500 kg afval per jaar. 25 miljard euro komt dan overeen met slechts 0.1 euro per kg geproduceerd afval.

** Inzake recycleren heeft de EU met de recente update van de Europese afvalregels de lat hoger gelegd vanaf 2020. Tot voor kort gebeurde een groot deel van dat recycleren buiten Europa. Door het recente Chinese embargo op Europees afval, moet dit nu verhandeld worden binnen Europa, en daar is meer capaciteit voor nodig.

Onze circulaire economie #Blog