Europa heeft een Marshallplan voor recycling nodig

Indien recycleren een rendabele pijler van het EU-afvalbeheer wil blijven, dan moet de EU een geloofwaardig investeringsprogramma lanceren om lokaal recycleren te stimuleren. Kortom: de EU heeft een Marshallplan voor recycleren nodig.

Tot vorig jaar werden miljoenen tonnen oud papier en plastic afval naar China verstuurd om daar gerecycleerd te worden. Sinds januari 2018 heeft China niet helemaal zijn deuren gesloten, maar enkel de puurste balen papier en plastic zijn nog toegestaan. Met onze huidige inspanningen voor inzameling en scheiding worden deze normen meestal niet gehaald, wat meteen de zwakte van ons huidige recyclagemodel blootlegt. Eén enkele luier of elk soort elektronisch afval kan de scheidingsinspanningen van recycleerders verstoren en honderden kilo's van anders perfect recycleerbaar papier of plastic "besmetten".

Nu China zijn deuren heeft gesloten hebben afvalexporteurs zich tot andere Aziatische landen gewend in een wanhopige zoektocht naar alternatieven. Ondertussen wordt storten steeds meer gebruikt als noodmaatregel. Tonnen afval naar de andere kant van de wereld vervoeren om te worden "gerecycleerd" in twijfelachtige omstandigheden of om gestort te worden; dit zijn geen duurzame oplossingen.

Europa moet stoppen met te rekenen op Azië om zijn afval te "recycleren", en in plaats daarvan investeren in capaciteit aan de bron. Recyclagekosten en - efficiëntie kunnen aanzienlijk worden verbeterd met betere inzamelingsmaatregelen. Elk ernstig EU-investeringsprogramma voor recyclage moet zich concentreren op het inzetten van de allerbeste inzamelingssystemen in de hele EU. Alle grondstoffen moeten aan de bron worden verzameld en gescheiden. Om dit gedaan te krijgen moeten gemeenten, bedrijven en consumenten elk hun deel van die verantwoordelijkheid dragen.

De EU-claim op duurzaamheid kan alleen geloofwaardig zijn als ze investeert in slimme inzamelingsinfrastructuur en in communicatie, en als ze de juiste stimuli enerzijds en ontmoedigingsacties anderzijds op het gebied van gescheiden inzameling opstelt en handhaaft opdat gescheiden inzameling een realiteit kan worden. Dit zou één van de volgende Commissieprioriteiten moeten zijn.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIEWhy the world’s recycling system stopped working [Financial Times]

Onze circulaire economie #Blog