Duidelijke boodschap i.v.m. recycleren in gereviseerde EU-wetgeving rond verpakkingen

De verpakking van voedsel en drank is vooral ontworpen om de voedselhygiëne te garanderen, de volksgezondheid te beschermen en de veiligheid van de consument te verzekeren. Er zullen altijd omstandigheden zijn waarbij verpakkingen niet te vermijden zijn. Daarom moeten alle betrokkenen - ook Pack2Go Europa – hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat deze verpakkingen ingezameld en gerecycleerd worden eens ze gebruikt zijn. Er moet en zal meer gedaan moeten worden om te verzekeren dat de waardevolle materialen in onze verpakkingen geen verkwiste grondstoffen worden.

Deze week kwam er zeer goed nieuws uit Straatsburg. Het Europees Parlement keurde een geüpdatet richtlijn goed over Verpakkingen & Verpakkingsafval die hogere recyclingdoelen vastlegt. Hierdoor wordt iedereen gedwongen meer na te denken over hoe men beter en meer verpakkingen kan inzamelen in Europa. Dat is essentieel als men de recyclingcijfers voor voedsel- en drankverpakkingen naar omhoog wil krijgen. De richtlijn gaat zelfs nog een stapje verder. Er wordt expliciet gesteld dat “indien verpakkingen voor eenmalig gebruik de enige optie zijn om de voedselveiligheid en de volksgezondheid te beschermen, moeten de EU-lidstaten maatregelen nemen om te verzekeren dat die verpakkingen gerecycleerd worden. " We zijn het daar volmondig mee eens!

Pack2Go Europa kijkt er dan ook naar uit om samen te werken met nationale overheden en lokale betrokkenen in gans Europa om de beste oplossingen te zoeken en in te voeren om de verpakkingen van voedsel en drank in te zamelen en te recycleren. We zijn nagegaan in welke mate men in Europa toegang heeft tot oplossingen rond inzamelen en recycleren, meer nieuws hierover volgt later. We werken aan een gedetailleerde strategie en actieplan. We hebben proefprojecten gelanceerd waarvan we hopen dat ze kunnen uitgebreid en gekopieerd worden. Circulaire economie is zonder enige twijfel de toekomst.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog