Door afvalpreventie te steunen, steunen wij ook de ophaling op grotere schaal

In een ideale wereld zouden meeneemverpakkingen gescheiden worden opgehaald voor recycling. Helaas wordt een deel helemaal niet opgehaald, maar weggegooid. Dit schadelijke gedrag van een klein deel van de consumenten vormt een ernstige bedreiging voor onze gezondheid en veiligheid, en voor de integriteit van ons milieu. Bovendien is het een verspilling van natuurlijke bronnen.

Pack2Go Europe begon bijna tien jaar geleden te zoeken naar manieren om deze uitdaging aan te pakken. Na uitvoerige dialoog met vooraanstaande Europese deskundigen op het gebied van afvalpreventie, hebben de inspanningen van Pack2Go Europe mede geleid tot de succesvolle lancering van het Clean Europe Network in 2013.

Organisaties die zich toeleggen op afvalpreventie en aangesloten zijn bij het Network, hebben sindsdien vooruitgang geboekt bij het uitwisselen van beste handelwijzen en zij werken onder meer samen om te komen tot een gemeenschappelijke methode voor afvalpreventie waarmee experts in heel Europa de aanwezigheid van afval op een systematische manier kunnen meten. Pack2Go Europe zal zijn steun blijven verlenen aan initiatieven voor afvalpreventie, want deze zijn een belangrijk aspect bij het opvoeden van de consument met betrekking tot het behoud van waardevolle bronnen.

MET EEN BETERE INFRASTRUCTUUR EN EEN GROTER BEWUSTZIJN KUNNEN WIJ AFVAL BESTRIJDEN EN DE OPHALING VAN MEENEEMVERPAKKINGEN VERBETEREN
Onze circulaire economie #Blog