De grote ontbrekende link in de Europese circulaire economie

De EU staat voor twee grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid: voedselafval en verpakkingsafval. Er ligt een enorme kans om deze afvalbronnen en verspilde energie te hergebruiken door deze miljoenen tonnen afval gescheiden in te zamelen. De voordelen van een echte druk om afzonderlijke inzameling centraal te stellen in de circulaire economie zullen veel zwaarder doorwegen dan de extra inspanningen die nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Er is zodanige overvloed in onze Europese landen dat er naar schatting 100 miljoen ton voedsel per jaar weggegooid wordt. Dat is één ton voor elke vijf EU-burgers of 2 tot 3 keer het gewicht van de gemiddelde volwassene. En dan laten we de bijhorende koolstofemissies nog buiten beschouwing.

Verpakking speelt een belangrijke rol bij het bewaren van voedsel, het tegengaan van voedselverspilling, de invloed van voedsel op het milieu tot een minimum beperken en de actieve levensstijl van vandaag mogelijk maken. Twee derde van de 90 miljoen ton verpakkingen die we gebruiken, wordt gerecycled, maar dat is niet genoeg.

Mocht je hier ook jouw missie willen van maken, laat ons dan de trend van gezonder eten voortzetten, terwijl we tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan en beter gebruik maken van de grondstoffen die weggegooid worden na gebruik van de verpakkingen waarvoor ze gediend hebben, beter hergebruiken. Voedselresten kunnen worden gecomposteerd en voor voeding geschikte verpakkingen gerecycled ... als we ze apart inzamelen! Vermengd worden ze nagenoeg onbruikbaar.

In Europa worden voor voeding geschikte verpakkingen gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit - nieuw geproduceerde vezels en hars of gerecyclede kunststoffen zoals rPET die bij zulke hoge temperaturen zijn gesmolten dat ze zo goed als nieuw zijn. En we gooien jaarlijks miljoenen tonnen van deze premiumgrondstoffen weg.

Mochten we die apart inzamelen, dan zouden we er genoeg van kunnen verzamelen zodat veel ondernemers levensvatbare zouden manieren kunnen vinden om ze te recyclen, en zo krijgen ze een tweede leven als nieuwe producten. Het is voor sommigen vandaag al hun kernactiviteit om papieren bekers te recycleren tot papieren zakken, of PET-flessen tot PET-fruitschalen ... we kunnen zoveel meer doen.

Wat we nodig hebben, zijn ambitieuze doelstellingen voor gescheiden inzameling in heel Europa.

De EU heeft haar kans gemist om in heel Europa recycling prioritair op het agenda te zetten en heeft verzuimd ambities voor gescheiden inzameling in de circulaire economie voor de hele EU vast te leggen in haar wetgeving van 2018 voor duurzaam Europees afvalbeheer. Maar deze waardevolle oplossing is nog niet verloren. Het staat elk EU-land nog steeds vrij om zijn eigen ambitieuze doelstellingen te bepalen. En als het tijd is om de huidige regels opnieuw vast te leggen of te verbeteren, krijgt de EU weer een kans om te kiezen voor meer en betere gescheiden inzameling.

Met effectieve gescheiden inzameling kan recycling in Europa pas echt beginnen en kan de motor van de circulaire economie in de EU worden aangezwengeld.

MEER GESCHEIDEN OPHALING = MEER RECYCLING = MEER HULPBRONNENEFFICIËNTIE
Onze circulaire economie #Blog