een initiatief van pack2go europe voor de circulaire economie #collection4recycling

Voedsel en dranken in meeneemverpakking = gemakkelijk + hygiënisch + veilig

Mede dankzij de producten die wij maken kan de Europese consument genieten van gezond voedsel en dranken in een veilige, handige meeneemverpakking. Service- en gemaksverpakkingen voor eenmalig gebruik zijn hier ideaal voor. Ze zijn schoon, veilig en worden vervaardigd in een gecontroleerde omgeving volgens strenge EU-productienormen, waarbij de gezondheid en de veiligheid van de consument centraal staan.

De consument verwacht een breed aanbod aan voedzame, gezonde opties voor eten en drinken op het moment dat hem het beste uitkomt: op het werk, onderweg of wanneer hij thuiskomt. Onze verpakkingen zijn perfect afgestemd op gebruik in zeer uiteenlopende toepassingen in de voedselservice, maar ze worden te weinig gerecycled en er wordt te veel weggegooid.

Sinds 2012 maken wij binnen de overkoepelende organisatie Pack2Go Europe samen met organisaties die zich inzetten voor afvalpreventie werk van de tweede uitdaging. Onze steun was cruciaal voor het samenbrengen van de organisaties voor afvalpreventie, die tegenwoordig het Clean Europe Network vormen.

Wij lanceren nu “reaching 4 recycling, calling 4 collection”, een initiatief waarmee wij streven naar een intensievere ophaling en recycling van onze producten.

Meer ophalen & meer recyclen als basis van de circulaire economie

Een circulaire economie is een systeem waarin geen bronnen worden verspild. Ze worden waar mogelijk hergebruikt, gerecycled of gerecoverd.

Wij moeten een speciale inspanning leveren om een circulaire economie te creëren voor service- en gemaksverpakkingen voor voedsel en drank.

Hergebruik is om hygiënische en veiligheidsredenen niet aan de orde in de context van onze producten, maar onze meeste producten zijn recyclebaar.

Recycling gebeurt momenteel nog onvoldoende. De voornaamste bezwaren bij het recyclen van onze producten zijn:

  • geen of ontoereikende ophaling buitenshuis
  • gebrek aan systemen en infrastructuur 
  • geringe betrokkenheid en bewustzijn van de consument
  • besmetting
  • gebrek aan economische stimulansen 
  • en wellicht het belangrijkste: gebrek aan een gemeenschappelijke visie

Voedselhygiëne, consumentengemak en de circulaire economie kunnen naast elkaar bestaan.

Met dit initiatief willen wij een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor het bouwen van een circulaire economie voor service- en gemaksverpakkingen voor voedsel en drank voor eenmalig gebruik.

Wij hebben uw hulp nodig om de recyclingcyclus rond te krijgen

Wij zoeken food service operators die onze verpakkingen gebruiken, recyclers, steden en gemeenten, en iedereen die belangstelling heeft voor het lanceren van recycling pilots en wil helpen investeren in de nodige infrastructuur om onze circulaire economie mogelijk te maken.

Bij dit initiatief willen wij gebruik maken van ons netwerk, dat heel Europa omvat, om lokaal nieuwe oplossingen te testen. Deze kunnen vervolgens op Europese schaal worden toegepast voor een intensievere gescheiden ophaling en recycling.

Heeft u hier belangstelling voor, neemt u dan contact op en klik hier.

Frequently Asked Questions

Wat zijn service- en gemaksverpakkingen voor voedsel en drank?

Dit zijn verpakkingen die op het verkooppunt of kort voor het product in het schap wordt geplaatst, worden gevuld. Ze dienen voor voedsel en drank die onmiddellijk of vlak na de aankoop worden genuttigd, in het park, op de bus, op kantoor... Voorbeelden zijn papieren of plastic bekertjes, schaaltjes voor voedsel of hamburgerdoosjes. 

Gemaksverpakkingen voor voedsel en drank worden ook gebruikt voor meeneemproducten, maar ze worden van tevoren gevuld in de fabriek. Het gaat hierbij typisch om eenpersoonsporties. Goede voorbeelden zijn blikjes, plastic flessen, drankkartons of kant-en-klare maaltijden. 

Waarom zijn serviceverpakkingen voor voedsel en drank nodig?

Nu steeds meer mensen onderweg iets eten of drinken is er behoefte aan veilige, hygiënische en handige verpakkingen voor voedsel en drank. Deze moeten in de eerste plaats de voedselhygiëne en de volksgezondheid garanderen. Daarom zijn dit over het algemeen verpakkingen voor eenmalig gebruik. Dat is echter geen reden om ze niet te recyclen. 

Wat is recycling?

“Recycling” is het recupereren van materiaal van een gebruikt product om er een grondstof van te maken voor een nieuw product. Recycling van materialen als papier, plastic of diverse soorten metaal kan goedkoper of milieuvriendelijker zijn dan het gebruik van natuurlijke grondstoffen, vooral wanneer de recycling op voldoende grote schaal gebeurt. 

Waarom is recycling belangrijk voor onze sector?

Om aan de strengste normen voor voedselhygiëne en veiligheid te voldoen, vervaardigen wij de meeste van onze producten met natuurlijke grondstoffen. Gerecyclede materialen zijn niet geschikt voor alimentair gebruik, aangezien ze verontreinigende stoffen kunnen bevatten. Onze producten leveren echter een potentieel hoogwaardige basis voor gerecycled materiaal voor het maken van andere producten waarvoor minder strikte hygiëne- en veiligheidsnormen gelden. 

Wat is ophaling?

Wanneer consumentenproducten niet meer gebruikt (kunnen) worden, is het belangrijk dat de consument gebruik kan maken van een geschikt ophaalsysteem, zodat het gebruikte product gerecycled kan worden. In Europa worden gebruikte verpakkingen in de meeste landen tegenwoordig apart opgehaald. Deze gescheiden ophaling geldt echter maar zelden voor serviceverpakkingen voor voedsel en drank. Wij zouden graag zien dat er een specifieke infrastructuur en regelgeving komen om het ophalen van serviceverpakkingen voor voedsel en drank te verzekeren, zodat deze gerecycled en de materialen hergebruikt kunnen worden. 

Wat is het doel van “Reaching for Recycling, Calling for Collection”, het initiatief van Pack2Go Europe?

Met dit initiatief willen wij praktische oplossingen promoten om de recycling van de producten die wij aanbieden op te drijven. Over het algemeen zien we dat de wil om re recyclen en duurzaamheid te promoten er is, maar in de praktijk blijkt dit voor de consument soms onhaalbaar omdat de infrastructuur en de ophaalsystemen niet wijdverspreid zijn. Daarom doen wij een beroep op alle belanghebbenden om samen werk te maken van de effectieve gescheiden ophaling van onze producten. 

Zijn herbruikbare verpakkingen en verpakkingen voor eenmalig gebruik uitwisselbaar?

Bekers, borden, messen, vorken, lepels, servetten, zakken, schalen en andere soorten recipiënten voor voedsel, kunnen gemaakt worden met verschillende materialen en productietechnieken. Serviceverpakkingen voor eenmalig gebruik en de alternatieven daarvoor hebben een totaal verschillend doel. Ze spelen beide een duidelijke rol. Lees meer » Eenmalig vs. duurzaam: verschillend gebruik naargelang de context

Wat is Pack2Go Europe en wie zijn de leden?

Pack2Go Europe is een non-profitvereniging van ondernemingen die verpakkingen produceren voor voedsel en dranken die dagelijks door miljoenen Europeanen worden geconsumeerd. Onze ondernemingen hebben een duidelijke missie en een gemeenschappelijke visie op hoe bepaalde dingen beter gedaan kunnen worden. Wij willen dat de Europeanen die onderweg eten en/of drinken, weten dat gezondheid, veiligheid en milieu factoren zijn waarover goed is nagedacht en die oordeelkundig in de productie zijn meegenomen. Wij willen dat zij weten dat de verpakkingen die wij produceren milieutechnisch gezond zijn, in alle opzichten veilig zijn, op ethisch verantwoorde wijze vervaardigd worden en dat er systemen en processen bestaan om ze na gebruik of aan het einde van de levenscyclus op te halen, te recupereren en te recyclen. Alles wat wij van de consument vragen is dat hij zich op verantwoorde wijze van de verpakking ontdoet.

Wat is de missie van Pack2Go Europe?

Onze missie is het vervaardigen van veilige, hygiënische en duurzame verpakkingen voor wanneer de consument onderweg eet en/of drinkt. Daarnaast werken wij samen met alle relevante belanghebbenden om te garanderen dat onze producten na gebruik worden opgehaald en gerecycled. Met dit in gedachten is het duidelijk ook onze taak om met alle belanghebbenden te communiceren over de kwaliteit en de voordelen van onze verpakking en over hoe deze geïntegreerd kan worden in de circulaire economie in Europa.

Onze circulaire economie #Blog